Välkommen till Barnmotoriken!

Utbildning - Handledning - Fysisk aktivitet - Ergonomi och Hälsa

Barnmotoriken i Uppsala är ett företag med inriktning på barns motorik och fysisk aktivitet samt ergonomi och hälsa.

Barnmotoriken arbetar med utbildning och handledning till förskole- och skolpersonal, idrottsföreningar och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom området motorik och fysisk aktivitet. Målet är att sprida kunskap och att ge redskap hur man kan stimulera barns motorik på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.

Barnmotoriken arbetar även med utbildning inom ergonomi och hälsa.

Intresserad av utbildning eller handledning?
Kontakta mig så berättar jag mer om min verksamhet.

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson, leg. fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

 

801