Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Ergonomi & hälsa

Behovet av kunskap i området ergonomi och hälsa har ökat på grund av att vi är mer stillasittande både på arbetet och fritiden.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön enligt Arbetsmiljöverket .

Ergonomi kan handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ser ut för att inte anstränga kroppen i onödan. Det kan handla om arbetsställning, ljud och ljus samt hur vi utför olika arbetsmoment på ett riktigt sätt.

Hälsa är enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande".

» Utbildning i ergonomi och hälsa
804