Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Förskole- och skolpersonal

Vill du få fler verktyg för att träna barnens motorik på din förskola/skola?

Vill du göra er rörelseträning ännu roligare?
Vill du lära dig hur du enkelt kan anpassa olika rörelseövningar till olika åldrar och barn?

Barnmotorikens mål är att ge förskole- och skolpersonalen inspiration till att stimulera barns motorik och öka den fysiska aktiviteten genom att ge utbildning inom detta område.

I Barnmotorikens utbildningspaket får ni kunskap och redskap hur ni på ett lekfullt, pedagogiskt och strukturerat sätt kan stimulera och träna barns grov- och finmotorik tillsammans med perception, koncentration och socialt samspel.

I utbildningen ingår:

  • Teori och praktiska övningar t.ex. motoriska banor och stationer utifrån förskolans/skolans lokaler och material. 
  • Hur lägger man upp en gymnastik- och rörelsetimme?
  • Vad är det man tränar vid de olika övningarna?
  • Hur kan man stegra och försvåra en övning?
  • Rådgivning om material.


Utbildningen kan

  • ges till hela personalgruppen eller bara till de som ansvarar för gymnastik- och rörelsegrupperna
  • ges på dagtid eller kvällstid
  • skräddarsys för speciella behov

Barnmotoriken arbetar också med handledning av förskole- och skolpersonal:

Barn med motoriska svårigheter och barn som är alltför försiktiga undviker ofta situationer där det krävs motoriska färdigheter. Dessa barn kan behöva extra hjälp och stöd för att våga prova aktiviteter tillsammans med andra barn.

Kontakta Barnmotoriken för rådgivning angående:
• barns svårigheter med grov- och finmotoriken
• barns sittställning
• material och hjälpmedel


Kontakta Barnmotoriken för att boka en utbildning.
803
810