Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

  • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
  • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Yrkesspecifik handledning

Barnmotoriken erbjuder yrkesspecifik handledning till sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom barnverksamheter.

Genom handledning får du/ni kunskap och rådgivning om motorisk bedömning och behandling/träning av förskole- och skolbarn.
  • Genomgång hur man utför en motorisk bedömning, dvs strukturen och upplägget på en undersökning.
  • Vad man ska tänka på när det gäller undersökningsrummet och material.
  • Genomgång och diskussion om vad man bör undersöka och observera vid en motorisk bedömning.
  • Kunskap och redskap hur ni kan träna barns motorik, perception, koncentration och socialt samspel, kan användas både vid individuell- och gruppträning.
  • Information kring olika behandlingsmetoder vid motoriska svårigheter.
  • Praktiska råd hur man lägger upp en behandling.

I handledningen varvas teori och praktiska övningar.
Handledningen kan ske enskilt eller i grupp.


                                                                                       
803
813