Kontakt

Om mig

Barnmotoriken i Uppsala drivs av Ingela Hedman Karlsson leg.fysioterapeut.

 • Har arbetat som barnsjukgymnast i över 30 år.
 • Har stor erfarenhet av motorisk bedömning och träning av förskole- och skolbarn.

Rörelseträning

Under mina år som sjukgymnast har jag utarbetat en modell i rörelseträning (rörelselek) för barn i åldern 2 - 6 år. Denna träning är bra för barn med motoriska svårigheter men även för barn som är alltför försiktiga och kan behöva stöd för att våga pröva motoriska aktiviteter tillsammans med andra barn.

Denna rörelseträning passar alla förskolebarn.


I rörelseträning ingår:
 • grovmotorik
 • finmotorik
 • perception
 • koncentration
 • socialt samspel
I övningarna tränas bl.a. kropps- och rumsuppfattning, mängd- och talbegrepp, färger, former och språk.

Många av träningsuppgifterna kan även användas i skolan tex i grupper där motoriken behöver tränas extra.

Syftet med rörelseträningen är:

 • att genom lek träna och lära motoriska och perceptuella funktioner tillsammans med andra barn
 • att få känna rörelseglädje
 • att få lära känna sin egen kropps förmåga
 • att ge barnen inspiration och idéer till aktivitet
 • att stimulera fysisk aktivitet

Är ni intresserade av denna rörelseträning?
Kontakta Barnmotoriken för att boka en utbildning.
  808